Schadeformulier

Schadeformulier

Dit schadeformulier moet u invullen als u betrokken bent geweest bij een ongeval of aanrijding. Op de voorzijde van het schadeformulier staan de gegevens van alle betrokken partijen alsmede een situatieschets. Als er een tegenpartij bij betrokken is, vul dan samen met de tegenpartij de voorzijde van het schadeformulier in. De voorzijde van het schadeformulier moet door beide partijen ondertekend worden. Vul thuis de achterzijde van het schadeformulier in, dit is namelijk alleen uw lezing en daar hoeft de tegenpartij niet bij aanwezig te zijn. Geef op de voorzijde van het schadeformulier nooit aan wie er volgens u schuldig is, dit kan op de achterzijde van het schadeformulier.

Het invullen en ondertekenen van het schadeformulier betekent niet dat u of de tegenpartij schuld erkent. U geeft alleen de feitelijke situatie aan.

Download Schadeformulier